X

 

نام پایگاه

نام پایگاه

آدرس

بانک اطلاعات نشریات کشور

magiran

www.magiran.com

پایگاه مقالات کنفرانس‌ها و سمینارها و همایش‌ها

Civilica

www.civilica.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

ISC

www.isc.ac

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

Ricest

www.ricest.ac.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

SID

www.sid.ir

پایگاه مجلات تخصصی نور

Noormags

www.noormags.com

کتابخانه دیجیتال نور

NoorLib

www.noorlib.ir

سمنتیک اسکولار با بیش از 193 میلیون رکورد  

semanticscholar

www.semanticscholar.org

این گزینه نشانگر کاربران/نقش های گیرنده خبرنامه می باشند. به عنوان مثال "فریبرز" یا "مدیران پورتال" و یا "اعضاء"
شما می توانید آدرس پست الکترونیک گیرندگان را که بوسیله ";" از هم جدا شده اند را در این بخش وارد نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیک فرستنده خبرنامه را مشخص نمایید.
لطفا آدرس پست الکترونیک پاسخ دهنده را مشخص نمایید.
لطفا موضوع این پیغام را وارد نمایید.
ویرایشگر مورد نظر را برای استفاده انتخاب نمایید

لطفا پیوست این خبرنامه را انتخاب نمایید.
این گزینه نشانگر این است که آیا درصورت وجود توکن، بایستی با مقدار متناظر خود جایگزین گردد یا خیر؟
نکته: در روش ارسال "BCC" فقط توکن های عمومی جایگزین خواهند شد.
لطفا اولیت ارسال خبرنامه را مشخص نمایید.
select
لطفا روش ارسال خبرنامه را انتخاب نمایید.
select
لطفا شیوه ارسال خبرنامه را مشخص نمایید. در روش همزمان پیغام ارسالی بلافاصله ارسال خواهد شد و شما بایستی تا اتمام عملیات صبر نمایید. در روش غیرهمزمان نیازی به اتمام عملیات نبوده و پس از اتمام عملیات گزارش ارسال به آدرس پست الکترونیکی که به عنوان فرستنده مشخص شده، ارسال خواهد شد.