منبع دیجیتال
 

در این صفحه، اطلاعات جامع در مورد یک منبع دیجیتال نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل اطلاعات تخصصی منبع (نام و اندازه فایل، شرح، ...) ، موقعیت این منبع در طبقه بندی منابع دیجیتال (نمایش درختی) و رکوردهای مرتبط با این منبع در پایگاههای اطلاعات می باشد. در مثال زیر نمونه ای از نمایش یک منبع دیجیتال که مربوط  به عکسی  از یک فیلم می باشد نشان داده شده است:

همانطور که می بینید در این صفحه، اطلاعات منبع دیجیتال و رکوردهای مرتبط با منبع دیجیتال در دو ستون مجزا نشان داده می شود. جزئیات نواحی و امکانات این ستونها به شرح زیر است:

 
اطلاعات منبع دیجیتال
در این ستون موقعیت منبع دیجیتال در مجموعه طبقه بندی شده منابع دیجیتال (نمایش درختی) مشخص شده و کاربر می تواند در درخت منابع دیجیتال، جستجوی خود را به سمت منابع دیجیتال کلی تر و جزئی تر هدایت کند. این اطلاعات در سه ناحیه ارائه شده است که به شرح زیر است:

منابع دیجیتال کلی تر: در این ناحیه کاربر می تواند منابع دیجیتال کلی تر را مشاهده کند. در این مثال منبع دیجیتال یک عکس از یک فیلم می باشد. لذا در این مثال خود فیلم یک منبع کلی تر نسبت به عکس است. به همین ترتیب این فیلم خود جزئی از یک مجموعه کلی تر به نام فیلمهای سینمایی است. با کلیک روی لینک "سینمایی" در این ناحیه با صفحه ای همانند شکل زیر روبرو خواهید شد:

 همانطور که می بینید، فیلم "ماهی ها عاشق می شوند" در فهرست اجزای منبع دیجیتال دیده می شود. به همین ترتیب می توانید روی منابع کلی تر کلیک کنید و کل فیلمهای ایرانی (اعم از سینمایی، آموزشی، مذهبی، و ...) را مشاهده کنید و به همین ترتیب تا کلی ترین منبع دیجیتال (در اینجا مجموعه فیلمها) این کار را ادامه دهید.

 
ناحیه نمایش اطلاعات تخصصی منبع دیجیتال
در این ناحیه لینک مربوط به منبع دیجیتال ،یک تصویر کوچک (Thumbnail) به همراه شرح منبع ، کد، نام فایل، و اندازه فایل منبع دیجیتال نمایش داده می شود.

جزئیات و اطلاعات موجود در این ناحیه به شرح زیر است:

 
لینک منبع دیجیتال
با کلیک روی این لینک، منبع دیجیتال باز (open) می شود. دقت کنید که برای هر نوع از منابع دیجیتال باید محیط نرم افزاری مناسب با آن وجود داشته باشد. برای مثال برای باز شدن فایلهای pdf باید نرم افزار Acrobat reader یا هر نرم افزار مشابه دیگری که قابلیت باز کردن این نوع از فایلها را  دارد روی کامپیوتر نصب شده باشد.
 
تصویر کوچک (Thumbnail) منبع دیجیتال

در این ناحیه اگر منبع دیجیتال Thumbnail نداشته باشد آنگاه یک Thumbnail جایگزین، متناسب با قالب فایل نمایش داده می شود. این تصاویر برای تعدادی از قالبهای مشهور و پرکاربرد به شرح زیر است:

   : منبع دیجیتال متنی از نوع خروجی Word به فرمت doc

: منبع دیجیتال متنی خروجی Adobe Acrobat به فرمت pdf

: منبع دیجیتال صفحه گسترده خروجی Excel از نوع xls

: منبع دیجیتال Presentation خروجی PowerPoint  با فرمت ppt

: منبع دیجیتال از نوع صوتی  با فرمتهای مختلف

: منبع دیجیتال از نوع فیلم ( تصویر متحرک) با فرمتهای مختلف

: منبع دیجیتال از نوع فایل فشرده (zip, rar)

: سایر انواع منابع دیجیتال : اگر منبع دیجیتال به فرمتی باشد که بطور اتوماتیک توسط سیستم شناسایی نشود آنگاه این Thumbnail نمایش داده خواهد شد.  

 
اجزای منابع دیجیتال
در این ناحیه منابع دیجیتال جزئی تر و زیرمجموعه منبع دیجیتال نمایش داده می شود. در مثال زیر، منبع اصلی یک گزارش است  و اجزای این منبع، فایلهای متن کامل گزارش، و جداول و تصاویر مربوط به این گزارش می باشد.

 
رکوردهای موجود در پایگاههای اطلاعات مرتبط با منبع دیجیتال
اگر منبع دیجیتال به یک یا چند رکورد در پایگاههای اطلاعات مرتبط باشد آنگاه در این ستون لیست رکوردهای مرتبط با منبع دیجیتال نمایش داده می شود. حال کاربر می تواند روی هر رکورد دلخواه کلیک کرده و اطلاعات کامل آن رکورد را ملاحظه نماید. امکانات این صفحه بسیار شبیه به صفحه "نمایش فرم کامل (دوبلین)" می باشد که برای توضیحات بیشتر می توانید راهنمای این صفحه را مشاهده کنید.

نکته: یک منبع دیجیتال ممکن است به دلایل مختلف به هیچ رکوردی مرتبط نباشد. به عنوان مثال منبع دیجیتال یا منابع کلی تر آن فهرست نویسی نشده  و مستقلا در سیستم نگهداری منابع دیجیتال (Repository ) ذخیره شده باشد. بدیهی است  در این حالت، هیچ رکورد مرتبطی وجود نخواهد داشت و این ستون خالی خواهد بود.