کارت مطالعه در محل 
 با فشار تکمه "مطالعه"، کارت مطالعه در محل عضو در پنجره اي به شکل زير نشان داده مي شود:

 

 همانطور که مي بينيد، در اين پنجره، فهرست کتابهاي در دست عضو براي مطالعه در محل، با جزئيات کامل نشان داده شده است. اطلاعات ارائه شده، دريچه ها و کليدهاي موجود در اين صفحه به شرح زير مي باشد:

 

 اطلاعات شخصي عضو

در قسمت بالاي کارت مطالعه در محل، مشخصات عضوي که به سرور امانت متصل شده ديده مي شود. اطلاعاتي از قبيل نام، شماره عضويت، محدوده عضويت، کدميله اي عضو و ميزان اعتبار ريالي او به همراه نام مرکز ميزبان سرور امانت مواردي است که در اين قسمت نشان داده شده است.

 

 نوع رخداد

 با اين دريچه باز شونده، مي توانيد نوع کارت مطالعه در محل را تعيين کنيد. همانطور که ملاحظه مي کنيد، گزينه پيش فرض براي اين دريچه، گزينه  "اسناد در مطالعه" است و به اين معني است که کتابهاي در مطالعه جاري عضو نشان داده مي شود. اگر مي خواهيد فقط اسنادي را که زمان مجاز مطالعه آنها به پايان رسيده ببينيد، گزينه "اسناد داراي تاخير" را انتخاب کنيد. گزينه ديگر اين دريچه، گزينه "تمام اسناد" است که با انتخاب اين گزينه، کارت کامل مطالعه در محل عضو نشان داده مي شود. يعني اين که ليست تمام کتابهايي که عضو از ابتداي عضويت تا به حال براي مطالعه در محل گرفته نشان داده مي شود.

 مرتب شده  بر اساس

 در اين دريچه تعيين مي کنيد که فهرست اسناد نمايش داده شده، بر چه اساسي مرتب شوند. همانطور که می بینید، بطور پیش فرض، مرتب سازی روی گزینه "زمان(نزولی)" قرار دارد و  به این معنی است که آخرین  (جدیدترین) اسناد در مطالعه در ابتدای لیست نشان داده می شود. با این حال می توانید این ترتیب را براساس زمان صعودی یا عنوان تغییر دهید.

  تعيين محدوده زماني براي اسناد در مطالعه  (فقط براي کارت مطالعه کامل)

 در هنگام مشاهده کارت مطالعه امانت، مي توانيد محدوده هاي زماني را به سيستم اعمال کنيد و به اين ترتيب فهرست را خلاصه تر و دقيق تر مشاهده کنيد. اين محدوديتها به شرح زير است:

               محدوده ساعت مطالعه    تا

  در اين قسمت مي توانيد محدوده زماني مطالعه کتابها را محدود کنيد. يعني اينکه تنها کتابهايي نشان داده مي شوند که در فاصله زماني مورد نظر شما براي مطالعه در محل تحويل گرفته شده باشد.

       محدوده ساعت تعيين شده از   تا

در اين قسمت مي توانيد ساعت برگشت کتابها را به يک فاصله زماني خاص منحصر کنيد. با اين کار، تنها کتابهايي نشان داده خواهد شد که ساعت برگشت تعيين شده آنها در محدوده مورد نظر شما باشد.

 محدوده ساعت بازگشت واقعي از   تا

 در اين قسمت، ساعت برگشت واقعي محدود مي شود. يعني اين که تنها کتابهايي به نمايش در مي آيد که ساعت برگشت واقعي آنها در محدوده زماني مورد نظر شما باشد.

 
 

پس از تعيين محدوده هاي زماني که در بالا توضيح داده شد، بايد تکمه "بازنمايي" را فشار دهيد تا کارت مطالعه در محل با شرايط تعيين شده شما به نمايش در آيد. به عبارت ديگر تا زماني که تکمه "بازنمايي" را فشار ندهيد، محدوده ها و شرايط تعيين شده اعمال نخواهد شد.

 
 

جزئيات تمديد اسناد نمايش داده شوند

سيستم امانت در حالت عادي،  تمديد را مشابه مطالعه در محل در نظر مي گيرد. به همين خاطر سيستم بطور پيش فرض، رخدادهاي تمديد را همانند رخدادهاي مطالعه نشان مي دهد. اما اگر مي خواهيد تمديدها به شکل تفکيک شده در فهرست مشخص شود، بايد اين ناحيه را تيک بزنيد تا جزئيات تمديد اسناد براي مطالعه نمايش داده شود.

 زيرگروه ها

هر شخص حقوقي عضو کتابخانه  شامل يک يا چند اعضاي حقيقي زير گروه مي باشد. در اين قسمت سرگروه مي تواند هم مجموع اسناد مطالعه در محل مربوط به سازمان خود را مشاهده کند و هم کارت مطالعه هريک از اعضاي گروه خود را ملاحظه کند.

 
  وضعيت عضو

با فشار اين تکمه پنجره وضعيت عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند علاوه بر مشاهده خلاصه وضعيت امانت و رزرو خود،  مشخصات شخصي خود را ملاحظه و اصلاح کند.

 
  امانت

با فشار اين تکمه، پنجره کارت امانت  عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند کتابهاي در امانت خود را مشاهده کند.

 
  رزرو

با فشار اين تکمه عضو مي تواند پنجره کارت رزرو خود را باز کرده و کتابهايي را که رزرو کرده مشاهده کند.

 
  تمديد

با فشار اين تکمه عضو مي تواند کتابي را که مهلت مطالعه آنها به پايان رسيده براي خود تمديد کند. البته عمل تمديد کاملا" بستگي به شرايط کتابخانه دارد. به عبارت ديگر تمديد زماني ميسر است که مسئول سيستم امانت اجازه  و اختيار اين کار را به يک يا چند نوع از اعضا داده باشد. براي تمديد يک کتاب، کافي است نشانگر را روي آن برده و تکمه "تمديد" را فشار دهيد.

 
   قطع اتصال کاربر امانت

 براي اتصال يک کاربر ديگر به سيستم امانت بايد اين تکمه را فشار دهيد . با اين کار پنجره اي باز مي شود و مي پرسد آيا از قطع اتصال کاربر فعلي با سرور امانت مطمئن هستيد؟ که با تصويب اين پنجره وارد پنجره "اتصال به سيستم امانت " شده و مي توانيد مشخصات کاربر جديد را وارد کرده و متصل شويد.