کارت امانت
 با فشار تکمه "امانت" ، کارت امانت عضو در پنجره اي به شکل زير نشان داده مي شود:

 

 همانطور که مي بينيد، در اين پنجره، فهرست کتابهاي در امانت عضو با جزئيات کامل نشان داده شده است. اطلاعات ارائه شده، دريچه ها و کليدهاي موجود در اين صفحه به شرح زير مي باشد:

 

 اطلاعات شخصي عضو:

در قسمت بالاي کارت امانت، مشخصات عضوي که به سرور امانت متصل شده ديده مي شود. اطلاعاتي از قبيل نام، شماره عضويت، محدوده عضويت، کدميله اي عضو و ميزان اعتبار ريالي او به همراه نام مرکز ميزبان سرور امانت مواردي است که در اين قسمت نشان داده شده است.

 

 نوع رخداد

 با اين دريچه باز شونده، مي توانيد نوع کارت امانت را تعيين کنيد. همانطور که ملاحظه مي کنيد، گزينه پيش فرض براي اين دريچه، گزينه  "اسناد در امانت جاري" است و به اين معني است که کتابهاي در امانت جاري عضو نشان داده مي شود. در اين حالت تمام اسناد در امانت عضو اعم از موارد داراي تاخير و بدون تاخير به نمايش در مي آيد.  و اما اگر مي خواهيد فقط کتابهايي داراي تاخير را ببينيد، بايد روي فلش واقع در سمت چپ اين دريچه کليک کنيد و گزينه "اسناد داراي تاخير" را انتخاب کنيد. گزينه ديگر اين دريچه، گزينه "تمام اسناد" است که با انتخاب اين گزينه، کارت امانت کامل عضو نشان داده مي شود. يعني اين که ليست تمام کتابهايي که عضو از ابتداي عضويت تا به حال به امانت گرفته نشان داده مي شود.

 مرتب شده  بر اساس

 در اين دريچه تعيين مي کنيد که فهرست اسناد نمايش داده شده، بر چه اساسي مرتب شوند. همانطور که می بینید، بطور پیش فرض، مرتب سازی روی گزینه "تاریخ (نزولی)" قرار دارد و  به این معنی است که آخرین  (جدیدترین) اسناد در امانت، در ابتدای لیست نشان داده می شود. با این حال می توانید این ترتیب را براساس تاریخ صعودی یا عنوان تغییر دهید.

  تعيين محدوده تاريخي براي امانتها (فقط براي کارت امانت کامل)

 در هنگام مشاهده کارت کامل امانت، مي توانيد محدوده هاي تاريخي را به سيستم اعمال کنيد و به اين ترتيب فهرست را خلاصه تر و دقيق تر مشاهده کنيد. اين محدوديتها به شرح زير است:

                    محدوده تاريخ امانت از   تا

  در اين قسمت مي توانيد تاريخ امانت کتابهاي را محدود کنيد. يعني اينکه تنها کتابهايي نشان داده مي شوند که در محدوده تاريخي مورد نظر شما امانت گرفته شده باشد.

 محدوده تاريخ برگشت تعيين شده از   تا

در اين قسمت مي توانيد تاريخ برگشت کتابها را به يک محدوده خاص منحصر کنيد. با اين کار، تنها کتابهايي نشان داده خواهد شد که تاريخ برگشت تعيين شده آنها در محدوده مورد نظر شما باشد.

        محدوده تاريخ برگشت واقعي از   تا

 در اين قسمت، تاريخ برگشت واقعي محدود مي شود. يعني اين که تنها کتابهايي به نمايش در مي آيد که تاريخ برگشت واقعي آنها در محدوده تاريخي مورد نظر شما باشد.

 
 

پس از تعيين محدوده هاي تاريخي که در بالا توضيح داده شد، بايد تکمه "بازنمايي" را فشار دهيد تا کارت امانت با شرايط تعيين شده شما به نمايش در آيد. به عبارت ديگر تا زماني که تکمه "بازنمايي" را فشار ندهيد، محدوده ها و شرايط تعيين شده اعمال نخواهد شد.

 
 

جزئيات تمديد اسناد نمايش داده شوند

سيستم امانت در حالت عادي،  تمديد را مشابه امانت در نظر مي گيرد. به همين خاطر سيستم بطور پيش فرض، رخدادهاي تمديد را همانند رخدادهاي امانت نشان مي دهد. اما اگر مي خواهيد تمديدها از امانت ها تفکيک شده و در فهرست امانت ها مشخص شود، بايد اين ناحيه را تيک بزنيد تا جزئيات تمديد اسناد نمايش داده شود.

 زيرگروه ها

هر شخص حقوقي عضو کتابخانه  شامل يک يا چند اعضاي حقيقي زير گروه مي باشد. در اين قسمت سرگروه مي تواند هم مجموع امانات مربوط به سازمان خود را مشاهده کند و هم کارت امانت هريک از اعضاي گروه خود را ملاحظه کند.

 
  وضعيت عضو

با فشار اين تکمه پنجره وضعيت عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند علاوه بر مشاهده خلاصه وضعيت امانت و رزرو خود،  مشخصات شخصي خود را ملاحظه و اصلاح کند.

 
  مطالعه

با فشار اين تکمه، پنجره کارت مطالعه در محل براي عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند کتابهايي را که براي مطالعه در محل گرفته مشاهده کند.

 
  رزرو

با فشار اين تکمه عضو مي تواند پنجره کارت رزرو خود را باز کرده و کتابهايي را که رزرو کرده مشاهده کند.

 
  تمديد

با فشار اين تکمه عضو مي تواند کتابي را که مهلت امانت آن به پايان رسيده براي خود تمديد کند. البته عمل تمديد کاملا" بستگي به شرايط کتابخانه دارد. به عبارت ديگر تمديد زماني ميسر است که مسئول سيستم امانت اجازه  و اختيار اين کار را به يک يا چند نوع از اعضا داده باشد. براي تمديد يک کتاب، کافي است نشانگر را روي آن برده و تکمه "تمديد" را فشار دهيد.

 
   قطع اتصال  کاربر امانت

 براي اتصال يک کاربر ديگر به سيستم امانت بايد اين تکمه را فشار دهيد . با اين کار پنجره اي باز مي شود و مي پرسد آيا از قطع اتصال کاربر فعلي با سرور امانت مطمئن هستيد؟ که با تصويب اين پنجره وارد پنجره "اتصال به سيستم امانت " شده و مي توانيد مشخصات کاربر جديد را وارد کرده و متصل شويد.