درخواست سند از سيستم امانات
اگر هنگام ملاحظه اسناد مي خواهيد سندي را امانت بگيريد يا رزرو کنيد، کافي است تکمه "درخواست سند از سيستم امانت" را فشار دهيد. با اين کار در ابتدا مشخصات نسخه ها و جلدهاي مربوط به سند و وضعيت امانت نسخه هاي آن را در پنجره اي به شکل زير خواهيد ديد:
 

مشخصات نسخه هاي سند

 

در اين پنجره همانطور که مي بينيد، تقريبا" تمام  اطلاعات مورد نياز براي امانت يک سند موجود مي باشد. علاوه بر عنوان و پديدآوان سند، جدولي را مشاهده مي کنيد که مشخصاتي از قبيل شماره ثبت، کدميله اي، محل استقرار و وضعيت امانت را به تفکيک نسخه و جلدهاي سند نشان مي دهد. ستون "وضعيت" نشان مي دهد که يک نسخه خاص، آيا در مخزن موجود است يا اينکه به امانت رفته است. در ادامه، فرايند  درخواست سند از سيستم امانت و مراحل آن شرح داده شده است:

 
 چاپ برگه درخواست سند
در سیستم های سنتی امانت، معمولا عضو پس از این که کتاب مورد نظر خود را بازیابی می کند، باید برای درخواست امانت این کتاب، بخشی از اطلاعات کتابشناختی آن را روی یک برگه نوشته و  به میز امانت تحویل دهد.  در سیستمهای مکانیزه و در  حالت ایدئال ، نیازی به این برگه نیست  زیرا که درخواست امانت به شکل اتوماتیک به اطلاع مسئول امانات می رسد. اما بهرحال به دلایل مختلفی  مانند نبود سخت افزارهای کافی، کافی نبودن ایستگاههای امانت برای رسیدگی همزمان به درخواستها ، عادت به روالهای سیستمهای سنتی امانت و ... ممکن است چاپ این برگه مورد نیاز باشد که از این طریق کاربر می تواند این برگه را چاپ کرده و به مسئول میز امانت تحویل دهد.
 
درخواست سند از سیستم امانت
برای درخواست سند، کافی است پس از انتخاب نسخه مورد نظر، نشانگر را روی نسخه یادشده ببرید و تکمه "درخواست سند از سیستم امانات" را فشار دهید. از آنجایی که درخواستهای امانت در سیستم امانت انجام می شود، در این مرحله اگر قبلا به سیستم امانت متصل نشده باشید، پنجره اتصال به سیستم امانت به شکل زیر باز می شود:
 
 
 

براي آشنايي بيشتر با نحوه اتصال به سيستم امانات به توضيحات صفحه "اتصال به سيستم امانات" مراجعه کنيد.

و اما اگر قبلا" به سيستم امانت متصل باشيد، ديگر نيازي به اتصال مجدد نيست و  بسته به وضعيت امانت نسخه مورد نظر، در مرحله بعدي يکي از دو عمليات زير را بايد انجام دهيد:

  • درخواست نگهداري: در صورتي که سند درخواست شده، در مخزن موجود باشد، پنجره "نگهداري سند"  به شکل زير باز مي شود:

 با فشار تکمه ، درخواست نگهداري به کتابخانه فرستاده مي شود و کتابخانه پس از رسيدگي به درخواست و ثبت آن، با عضو تماس برقرار کرده و او را در جريان کار قرار مي دهد. سند درخواستي  تا مدت محدودي براي شما نگهداري مي شود  و به اعضاي ديگر امانت داده نخواهد شد. بديهي است در صورت عدم مراجعه به ميز امانت و انقضاي مدت نگهداري، آن سند براي ديگران قابل امانت خواهد بود.

تغيير مشخصات چگونگي تماس

تماس کتابخانه با عضو از سه طريق انجام مي شود:

درج در اعلاميه عمومي: در اين حالت اطلاعات مربوط به نگهداري اسناد مربوط به تمام اعضا در گزارشي عمومي تهيه شده و از طريق الکترونيک يا نصب گزارش چاپ شده در تابلوي اطلاع رساني کتابخانه به اطلاع اعضا مي رسد.

پست الکترونيک: در اين حالت، اطلاعات ثبت درخواست نگهداري به شکل Email و براي تک تک اعضا به آدرس پست الکترونيکي آنها فرستاده مي شود. ضمنا" در پنجره "درخواست نگهداري" امکاني فراهم شده است که در صورت تغيير آدرس Email، عضو مي تواند آدرس جديد خود را در دريچه مربوطه وارد کرده و به همراه درخواست نگهداري، به سيستم امانت بفرستد.

تماس تلفني: در اين روش، مسئول ميز امانت به وسيله تلفن با عضو تماس گرفته و نگهداري کتاب را به اطلاع او مي رساند. در اين قسمت نيز اين امکان وجود دارد که اگر شماره تلفن عضو تغيير کرده، بتواند شماره جديد خود را وارد و به همراه درخواست نگهداري به سيستم امانت بفرستد.

يادداشت    

در اين قسمت مي توانيد در رابطه با نگهداري سند  هر توضيح و يادداشتي را وارد کنيد و به مسئول امانت بفرستيد.

 

  • درخواست رزرو: در حالتي که سند درخواست شده، در امانت عضو ديگري باشد، پنجره "رزرو سند" به شکل زير باز خواهد شد :

با فشار تکمه ، درخواست رزرو به کتابخانه فرستاده مي شود و کتابخانه پس از رسيدگي به درخواست و ثبت آن، با عضو تماس برقرار کرده و او را در جريان کار قرار مي دهد. سند درخواستي پس از بازگشت به کتابخانه تا مدت محدودي براي شما حفظ مي شود  و به اعضاي ديگر امانت داده نخواهد شد. بديهي است در صورت عدم مراجعه به ميز امانت و انقضاي اين مدت، آن سند براي ديگران قابل امانت خواهد بود.

 

تاريخ انقضاي رزرو

اعضاي مختلف که يک سند را رزرو مي کنند، به ترتيب در ليست رزرو سند قرار گرفته و مي توانند سند را با همان ترتيب امانت بگيرند. بنابراين ممکن است عضوي به يک سند تا زمان معيني نياز داشته باشد و از آن به بعد امانت سند براي فايده و ارزشي نداشته باشد. براي مثال بعضي از متون درسي دانشگاهي تا زمان امتحان براي اعضا ارزش دارند و پس از آن ديگر نيازي به امانت اين اسناد نمي بينند. لذا در اين موارد مي توانيد تاريخي را تعيين کنيد که اگر احيانا" تا آن تاريخ نوبت امانت شما فرا نرسيد، رزرو شما نيز منقضي و باطل شود.

ساير نسخه هاي اين جلد نيز رزرو شود

اگر از سند درخواستي شما چند نسخه در کتابخانه موجود بوده و تمامي آنها به امانت رفته باشد، مي توانيد هنگام رزرو، تمامي نسخه ها رزرو کنيد تا هرکدام را که زودتر به کتابخانه بازگردد بتوانيد به امانت بگيريد. بديهي است پس از امانت يکي از نسخه ها، رزرو نسخه هاي ديگر حذف مي گردد.

تغيير مشخصات چگونگي تماس

تماس کتابخانه با عضو از سه طريق انجام مي شود:

درج در اعلاميه عمومي: در اين حالت اطلاعات مربوط به رزرو اسناد مربوط به تمام اعضا در گزارشي عمومي تهيه شده و از طريق الکترونيک يا نصب گزارش چاپ شده در تابلوي اطلاع رساني کتابخانه به اطلاع اعضا مي رسد.

پست الکترونيک: در اين حالت، اطلاعات ثبت درخواست رزرو به شکل Email و براي تک تک اعضا به آدرس پست الکترونيکي آنها فرستاده مي شود. ضمنا" در پنجره "درخواست رزرو" امکاني فراهم شده است که در صورت تغيير آدرس Email، عضو مي تواند آدرس جديد خود را در دريچه مربوطه وارد کرده و به همراه درخواست رزرو، به سيستم امانت بفرستد.

تماس تلفني: در اين روش، مسئول ميز امانت به وسيله تلفن با عضو تماس گرفته و رزرو کتاب را به اطلاع او مي رساند. در اين قسمت نيز اين امکان وجود دارد که اگر شماره تلفن عضو تغيير کرده، بتواند شماره جديد خود را وارد و به همراه درخواست رزرو به سيستم امانت بفرستد.

يادداشت    

در اين قسمت مي توانيد در رابطه با رزرو سند  هر توضيح و يادداشتي را وارد کنيد و به مسئول امانت بفرستيد.

 

بازگشت
 

اگر از درخواست امانت براي رکورد خاصي که نسخه هاي آن نشان داده شده، منصرف شديد مي توانيد تکمه "بازگشت" را فشار دهيد تا پنجره "مشخصات نسخه هاي سند" بسته شده و سيستم به صفحه نمايش خلاصه، يا کامل برگردد. با اين کار مي توانيد درخواست امانت را براي رکورد ديگري انجام دهيد يا اينکه عمليات ديگري را آغاز کنيد.