جستجوي همزمان (دوبلين)
 

همزماني در جستجو مستلزم دو شرط مي باشد: 1) امکان جستجوي همزمان در مراکز اطلاع رساني مختلف 2) امکان جستجوي يکسان و همزمان در اسناد و منابع متفاوت. در نرم افزار سيمرغ، شرط اول با ايجاد شبکه همزمان سيمرغ عملي شده و شرط دوم با پشتيباني مدل دوبلين (Dublin Core) عملي شده است.

شبکه سيمرغ

يکي از خواص نرم افزار سيمرغ، امکان جستجوي همزمان در مراکز اطلاع رساني است. مراکز ميزبان سيمرغ در اينترنت تشکيل شبکه اي بنام شبکه سيمرغ را مي دهند که هر کدام از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني يک گره (Node) از اين شبکه اند. مراکز اطلاع رساني عضو شبکه سيمرغ اين امکان را دارند که اطلاعات و پيامها را بين خود رد و  بدل کنند. لذا هر کاربر سيمرغ که به يکي از اين مراکز متصل شود در واقع وارد شبکه اطلاع رساني سيمرغ خواهد شد و تمام مراکز در دسترس او خواهد بود. شبکه سيمرغ کاملا" Online بوده و لذا منابع و پايگاه هاي عرضه شده در اين شبکه نيز کاملا" به روز مي باشد. به عبارت ديگر آخرين وضعيت منابع و اطلاعات مراکز در دسترس کاربران خواهد بود.

پشتيباني استاندارد دوبلين (Dublin Core )

در مراکز اطلاع رساني منابع و اسناد و مدارک متنوعي وجود دارد که اگر بخواهيم مانند گذشته، براي هر کدام از اين اسناد مداخل جستجوي بخصوصي طراحي کنيم، آنگاه جستجو و بازيابي تمام مدارک با دشواري انجام خواهد شد. براي مثال در پايگاه کتابهاي فارسي فيلدي به نام "موضوع" وجود دارد. در پايگاه "مقاله هاي فارسي" اين فيلد موجود نيست و به جاي آن فيلد "توصيفگر" قرار دارد. يا فرض کنيد پايگاه "پايان نامه هاي فارسي" فيلدهاي خاصي مانند "استاد راهنما"، "استاد مشاور" و "رشته تحصيلي" دارد که اين فيلدها به همين نام در هيچ پايگاه ديگري وجود ندارد. حال اگر کاربري بخواهد در منابع مختلف به دنبال مطلبي جستجو کند با تعداد متعدد و متنوعي از پايگاهها و  مداخل اختصاصي براي جستجو روبرو شده و اين کار را براي او دشوار خواهد بود. به همين دليل نياز به وجود يک سري مداخل فراگير و مشترک ميان تمام منابع حس مي شد که براي اين کار مدل دوبلين (Dublin Core) توسط متخصصين و سازمانهاي معتبر و جهاني کتابداري و اطلاع رساني طراحي و عرضه شده است.

در اين مدل، که براي استفاده کاربران نهايي (End Users) طراحي شده،  سعي شده است که تعدادي مدخل براي جستجو و نمايش ساده و غير تخصصي اطلاعات تعريف شده و از اين پس در تمام انواع مختلف و متنوع اطلاعات قابل استفاده باشد. به همين منظور اين مداخل به شکلي است که اطلاعات کتابشناختي تمام انواع مدارک را شامل مي شود. مدل تعديل شده اين استاندارد در سيمرغ شامل مداخل زير مي باشد:

 • عنوان
 • پديدآور اصلي
 • ساير پديدآوران
 • کليه پديدآوران
 • موضوع
 • ناشر
 • شماره بازيابي
 • شابک/شاپا
 • شرح
 • مشخصه ظاهري
 • منبع اثر
 • پوشش زماني و مکاني اثر

براي مداخل فوق در هر پايگاه اطلاعاتي، فيلد يا ترکيبي از فيلدها متناظر و معادل مي باشد.  براي مثال در مورد پايگاه "پايان نامه هاي فارسي"، فيلدهاي "استاد راهنما" و "استاد مشاور" در مدخل "ساير پديدآوران" قابل بازيابي و نمايش خواهد بود. استفاده از اين مدل، باعث خواهد شد که کاربران در هنگام جستجو در تمام مراکز اطلاع رساني و براي بازيابي منابع اطلاعاتي، تنها با يک صفحه جستجو روبرو شده و نيازي به حفظ  اسامي متنوع فيلدها و مداخل و ياد گيري روش هاي مختلف جستجو نداشته باشد.